POLICE TV online : กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดตัวสุนัขตำรวจ (K9) ตรวจหาวัตถุระเบิด จำนวน 5 ตัว

ภาพจากซ้ายไปทางขวา

1.ฮันนี่ ( HONEY ) สายพันธุ์ German Sepoherd เพศเมีย เกิด 13 ธันวาคม 2561

2.ไอแซค (ISSAC) สายพันธุ์ German Sepoherd เพศผู้ เกิด 29 มีนาคม 2562

3.โคนี่ (CONY) สายพันธุ์ Labrador Retriever เกิด 13 เมษายน 2562

4.ไอรีน่า (IRENA) สายพันธุ์ German Shepherd เพศเมีย เกิด 29 มีนาคม 2562

5.มะขาม (MAKAM )สายพันธุ์ Labrador Retriever เพศผู้ เกิด 11 สิงหาคม 2563

สุนัขทั้ง 5 ตัว ผ่านการทดสอบคัดเลือกและฝึกอบรม พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตรวจหาวัตถุระเบิด กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

คุณลักษณะของสุขนัขตำรวจแต่ละสายพันธุ์ สุนัขสายพันธ์ุ ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) มีถิ่นกำเนิดประเทศแคนาดา , เยอรมัน เชฟเฟิร์ด (German Shepherd) มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ