ห้างเจริญภัณฑ์จังหวัดพะเยาได้มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ในการจัดส่งสาวงามชนเผ่า เข้าร่วมประกวดเทพธิดาดอยพะเยา ในคืนวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา