เศรษฐกิจไทยก้าวไกล ด้วยนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ WiNS3 Agri-Tech ขอเชิญทุกท่านร่วมถอดบทเรียนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกูรูในวงการเกษตรอินทรีย์ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ คุณ สิริกร ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe วิสาหกิจเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน คุณ สัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ Earth Safe Foundation รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง นายกสมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.30-19.00 น. ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Zoom https://zoom.us/j/95522456959?pwd=anZXbUhoOGFRQUdDTWtja2hTaVFGZz09
Meeting ID: 955 2245 6959 Passcode: 1234 สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง QR code หรือ https://forms.gle/P44UjGojvLY8Fef87