Kingdom of the Planet of the Apes จินตนาการจากแรงบัลดาลใจในภาพยนต์เรื่องพิภพวานร ภายหลังเกิดสงครามพิภาพวานร (War for the Planet of the Apes) โลกและอารยธรรมเสื่อมสลาย มนุษย์ถดถอยสู่อารยธรรมอันป่าเถื่อน ส่วนอารยธรรมวานรถือกำเนิดจากโอเอซิสที่ซีซาร์เป็นผู้นำ แต่เมื่อ พร็อกซีมัส ซีซาร์ ผู้นำวานรบิดเบือนคำสอนและกดขี่เผ่าพันธุ์ตนเอง ภารกิจค้นหาร่องรอยสุดท้ายของเทคโนโลยียุคเก่าของมนุษย์โดย โนอา ลิงชิมแปนซี และมนุษย์หญิงชื่อ เม จึงเริ่มต้น