“อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง”  แปลมาจากคำว่า Internet of Things เขียนย่อเป็น iot

ออกตัวก่อนว่า ผู้เขียนมิมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาอังกฤษอันเป็นศัพท์เฉพาะ ทุกคอลัมน์ซึ่งกล่าวถึงคำศัพท์เฉพาะ ผู้เขียนทับศัพท์เพื่อความเข้าใจอันถูกต้องตรงกัน เพราะช่วงที่ผ่านมา ผู้เขียนทราบว่า ผู้อ่านคอลัมน์ของ “กระจอกชัย” ชมชอบที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต

รูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันเป็นเช่นนั้น Google Search กลายเป็นศิราณีที่รู้ทุกเรื่อง ไม่มั่ว ไม่อำ ไม่นำเรื่องเราไปนินทาลับหลัง ประการสำคัญ Google คือ Big data อันเป็นแหล่งข้อมูลร่วมสมัย

ถ้าเราค้นหาคำว่า iot หรือ Internet of Things เราจะพบคำอธิบายมากมาย จากการประมวลข้อมูลพบว่า iot เป็นกระแสโลกซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีความพร้อมสำหรับ iot  ในปี พ.ศ.2566 แต่เพราะปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายรัฐในยุคประเทศไทย 4.0  iot เติบโตรวดเร็วเกินกว่าคาดการณ์

องค์ประกอบ iot  มีหลายอย่างครับ ประการแรกเลยคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งหลายเครือข่ายโทรศัพท์นำเสนอตนเองว่า เป็นเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสามารถใช้งานในระบบของ iot ได้ดีกว่าค่ายอื่น เช่น  AIS ประกาศหาพันธมิตรร่วมโครงการพัฒนา iot โดยมีทางเลือกหลายเครือข่าย สำหรับอุปกรณ์ใช้พลังงานต่ำ, เครือข่ายประสิทธิภาพสูง 4G ,เครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง

ส่วน Trus ก็เปิดพื้นที่สร้าง True Smart Home บ้านอัจฉริยะทำให้เห็นว่า Smart Home มิใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นความจริงของชีวิตในปัจจุบัน ส่วน Dtac นำเสนอ Smart Farmer ช่วยทำการตลาดสินค้าเกษตรซึ่งจะพัฒนาสู่การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตควบคุมฟาร์มหรือเทคโนโลยี Smart Farm

Smart Home เป็นระบบการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านสมัยใหม่ โดยอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแต่ละชิ้น ถูกเชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์ควบคุมด้วย Wifi โดยที่อุปกรณ์ควบคุมจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเจ้าบ้านควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านด้วยโทรศัพท์ เช่น ปิด-เปิดไฟ ปิด-เปิดแอร์ ปิด-เปิดประตูบ้าน ดูภาพจากกล้องวงจรปิด ฯลฯ

สำหรับค่ายโทรศัพท์หลายค่ายออกแบบ Application บนโทรศัพท์สำหรับควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านอัจฉริยะหรือ Smart Home  โดยโทรศัพท์  iphone ออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ด้วย Application ชื่อ Apple Homekit ส่วนโทรศัพท์ Samsung ออกแบบการควบคุมอุปกรณ์ด้วย Application ชื่อ  Samsung Smart Home

ยุคสมัยก่อน พวกเราควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านด้วยระบบสัมผัสหรือรีโมทคอนโทรล แต่ปัจจุบันเราควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีอุปกรณ์ควบคุมเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแต่ละชิ้น โดยมิต้องคำนึงถึงระยะความไกลห่าง

Smart Home เป็นการควบคุมประเภทหนึ่งของ iot ซึ่งมีหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ซึ่งเกษตรกรสมัยใหม่สามารถควบคุมฟาร์มของตนเองด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ควบคุมซึ่งสามารถสั่งการให้อุปกรณ์ ให้อาหารสัตว์ ใช้สารเคมี,อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม (Industrial Internet) คือการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ ,ระบบสาธารณะสุขอัจฉริยะ (Smart Health), เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น

ปัจจุบัน ความสามารถเชื่อมต่อกับระบบ iot เป็นคุณสมบัติสำคัญที่อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านต้องมี เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ เครื่องซักผ้า สวิทซ์ไฟ หลอดไฟอัจฉริยะ ประตูอัตโนมัติ เป็นสินค้าสุดเทรนด์ นั่นทำให้เห็นว่า ทิศทางการทำการตลาดแข่งขันของสินค้ามุ่งสู่ความเป็น Internet of Things ที่กำลังกลายเป็นความจำในชีวิตของมนุษย์

กระจอกชัย / songwut23@gmail.com