เที่ยวอำเภอจุนอุ่นใจ กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม ตั้งอยู่บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อยู่เหนือขึ้นไปจาก โบราณสถานวัดพระธาตุสามดวง ติดกับสันภูเขาม่อนหินเขียว อ่างเก็บน้ำห้วยยางขามได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนของตำบลห้วยยางขาม ตามยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา รอบอ่างเก็บน้ำถูกพัฒนาเป็นเส้นทางการปั่นจักรยาน เส้นทางขี่ม้าบนถนนรอบอ่าง  โดยก่อนที่จะขึ้นไปทำกิจกรรมรอบอ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม นักท่องเที่ยวสามารถแวะสักการะ บูชา องค์พระธาตุสามดวง เพื่อเป็นศิริมงคล นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม ผู้สนใจติดตามข้อมุลได้ใน https://www.facebook.com/huayyangkham/