“นครนิวส์การพิมพ์” เป็นโรงพิมพ์เก่าแก่ จัดเป็นโรงพิมพ์อันดับหนึ่งของจังหวัดพะเยา กว่า 40 ปีบนเส้นทางธุรกิจโรงพิมพ์ยุคดั้งเดิม ผลัดเปลี่ยนเทคโนโลยีการพิมพ์  ตั้งแต่ยุคเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบปั้มขาวดำ สู่ระบบพิมพ์สีแบบออฟเซ็ท และก้าวสู่ยุคดิจิตอลออฟเซ็ท หรือ Print on demand

เกรียงศักดิ์ ขวัญสง่า ผู้จัดการนครนิวส์การพิมพ์ ทายาทเจ้าของนครนิวส์การพิมพ์รุ่นที่สอง บอกเล่าเรื่องราวอันเก่าแก่ของธุรกิจการพิมพ์จังหวัดพะเยา

“นครนิวส์การพิมพ์ทำธุรกิจโรงพิมพ์ตอนผมอายุ 8 ขวบ ยุคสมัยแรกเป็นระบบการพิมพ์แบบปั้ม รับงานพิมพ์ประเภทบัตรเชิญหลายประเภท เมื่อปี พ.ศ.2535 เทคโนโลยีการพิมพ์ก้าวหน้าสู่การพิมพ์สี ก็เริ่มพิมพ์แผ่นพับ ใบปลิว จากนั้นสู่เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซ็ทหรือการพิมพ์สี่สี สามารถพิมพ์ภาพโปสการ์ด พิมพ์หนังสือ พิมพ์ นิตยสาร วารสาร”

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง ผู้คนใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายโซเชียลมีเดี่ย รวมถึงสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาซึ่งซบเซาอย่างมากในช่วง 3 ปีที่ผ่าน รายได้เกือบร้อยละ 70 ของนครนิวส์จึงมาจากส่วนราชการ ลักษณะงานแบ่งออกเป็นสามประเภท 1.งานพิมพ์ด่วนภายในเวลาจำกัด 2.งานพิมพ์ซึ่งยากต้องมีการแก้ปัญหา 3. งานพิมพ์คุณภาพสูง

ธุรกิจการพิมพ์เป็นธุรกิจซึ่งผูกพันอยู่กับเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจซบเซา รายได้ของธุรกิจการพิมพ์เริ่มลดลงอย่างชัดเจน ช่วงที่ผ่านมาทางนครนิวส์การพิมพ์จึงเพิ่มวันหยุดของพนักงานช่วงวันเสาร์อาทิตย์   รับพนักงานจากคนใกล้บ้าน อันเป็นวัฒนธรรมของนครนิวส์มากว่า 40 ปี นครนิวส์การพิมพ์ขยายรูปแบบการผลิตงานอีกหลายประเภท เช่น งานพิมพ์ป้ายโฆษณา ปรับธุรกิจการพิมพ์สู่ยุค Print on demand

Print on demand หรือ การพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์คุณภาพสูงตามความต้องการอันแท้จริงของลูกค้า ซึ่งสมัยก่อนการพิมพ์งานคุณภาพ เช่น หนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับต้องสั่งโรงพิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม กระบวนการตีพิมพ์หนังสือแต่ละฉบับมีกระบวนการมาก ใช้เวลายาวนาน แต่ปัจจุบัน เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถพิมพ์งานจำนวนน้อย

ปัจจุบัน หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊กการพิมพ์คุณภาพ สั่งพิมพ์จำนวน 1 เล่ม ขนาด 150 แผ่น ราคา 500 บาท โรงพิมพ์สมัยใหม่ก็สามารถตีพิมพ์ให้ได้ หากพิมพ์จำนวนมากกว่าหนึ่งเล่ม สนนราคาการพิมพ์ก็จะลดลงตามจำนวนยอดการพิมพ์ที่สูงขึ้น

ธุรกิจการพิมพ์ต้องปรับตัวเพราะเม็ดเงินในธุรกิจการพิมพ์ลดลง ปัจจุบันนครนิวส์การพิมพ์ต้องบริหารจัดการคน เช่น การเพิ่มหรือลดวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์ของพนักงาน  การรับพนักงานที่มีภูมิลำเนาใกล้โรงพิมพ์ การฝึกหัดอบรมให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การขยายงานตามความต้องการของเมืองหรือชุมชน

เกรียงศักดิ์ ขวัญสง่า ผู้จัดการนครนิวส์การพิมพ์ 0816814848