เกษตรจังหวัดพะเยา ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค

394

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวธัญลักษณ์ พุทธสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายบรรเจิด คำก๋อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน,ดอกคำใต้,ภูซาง,เชียงคำและจุน นำตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดพะเยาที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตลำไยคุณภาพ(Premium) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน 70 ราย ศึกษาดูงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพลำไยเพื่อผลิตลำไยสดช่อคุณภาพ มีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม และมีการฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งช่อผลลำไย และเรียนรู้ระบบน้ำอัจฉริยะในแปลงลำไย ณ กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนางสุทิน ดีอุโมงค์ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการศึกษาดูงาน