เกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มอบกล้าพันธุ์ผักแก่นักเรียน

679

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน พะเยา มอบกล้าพันธุ์ผักให้ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน หมู่ที่ 1 บ้านม้าง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และ โรงเรียนบ้านไชยสถาน หมู่ที่ 4 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อปลูกในแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน ได้บริโภคอาหารสดและปลอดภัยจากสารพิษ

สามารถอ่านผลงานข่าว การุณย์ มะโนใจ ทางเว็บไซต์ เทคโนโลยีชาวบ้าน https://www.technologychaoban.com/