5 เมษายน 2566 นายณัฏฐพร บุณยัษเฐียร เกษตรอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วยนางกรรัตน์ สุมเธาวัฒนพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การผลิตแตงโม ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก และ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งผลผลิตแตงโมพันธุ์กินรี และดอปิโด ออกจำหน่ายประมาณ 5 ตัน ราคากิโลกรัมละ 10 บาท โดยผลิตจะออกจำหน่ายถึงวันที่ 15 เมษายน 2566