วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 นายณัฏฐพร บุณยัษเฐียร เกษตรอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วยนางกรรัตน์ สุมเธาวัฒนพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การผลิตแคนตาลูปในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งผลผลิตแคนตาลูป พันธุ์สวีท 39 และเจดดิว ออกจำหน่ายประมาณ 3 ตัน โดยมีพ่อค้าจากจังหวัดเชียงราย ลำปาง และแพร่ มารับซื้อหน้าสวน ราคากิโลกรัมละ 18-20 บาท โดยผลิตจะออกจำหน่ายถึงวันที่ 15 เมษายน 2566