เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ : แบ่งปันรอยยิ้มได้มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสิ่งของให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเจริญใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

316

ห้างเจริญภัณฑ์จังหวัดพะเยาร่วมกับโครงการผู้ใหญ่ใจดีแบ่งปันรอยยิ้มได้มอบอุปกรณ์การเรียน,อุปกรณ์กีฬาและสิ่งของให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเจริญใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ครั้งที่7