เจริญภัณฑ์ : Lee & wrangler ลด 50-70% ตั้งแต่15-31 มี.ค.66 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พะเยา | Phayao | Facebook