เสาร์หน้า 18 ก.พ.66 เวลา 14.00 น. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือรวบรวมผลงานภาพลายเส้นของอาจารย์ช่วง มูลพินิจ ณ ห้อง Studio ชั้น 4 หอศิลป์ กรุงเทพฯ กำหนดการ 14:00-15:00 น. อธิบายความหมายที่มาของภาพในหนังสือ , การจัดทำหนังสือ สนทนากับอาจารย์ช่วง มูลพินิจ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ บรรณาธิการ/ผู้จัดพิมพ์ (มูลนิธิมดชนะภัย) เวลา 15:00 น. อาจารย์ช่วง มอบลายเซ็น สามารถซื้อหนังสือได้ในงาน ราคา 1,900 บาท (ราคาพิเศษถึงวันที่ 26 ก.พ.) ช่วง มูลพินิจ Chuang Moolpinit | Bangkok | Facebook