เปิดอบรมเมนูสุดเทรนด์

2243

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโครงการอบรม 3 เมนูสุดเทรนด์ 1. โครงบริการวิชาการการทำน้ำสลัด HOMEMADE  2. โครงการบริการวิชาการการทำขนมไดฟูกุ (Daifuku)  3. โครงการบริการวิชาการการทำลูกอมหัวใจ

1. โครงการบริการวิชาการการทำน้ำสลัด HOMEMADE ค่าลงทะเบียนเพียง 300 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่งต่อวัน อบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. link ลงทะเบียน :: https://forms.gle/QWXomeBP4mfYSCi96 ติดต่อสอบถาม : 084-043-7848 (คุณนฤมล สุทะ)

2. โครงการบริการวิชาการการทำขนมไดฟูกุ (Daifuku)  ค่าลงทะเบียน 300 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง อบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. link ลงทะเบียน :: https://forms.gle/Z27npo9aRMJiK22W7 ติดต่อสอบถาม : 084-043-7848 (คุณนฤมล สุทะ)

3. โครงการบริการวิชาการการทำลูกอมหัวใจ ค่าลงทะเบียน 300. บาท รับจำนวนจำกัด 20 ที่นั่ง อบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. link ลงทะเบียน :: https://forms.gle/uRDYaXJwwhCc5b9U9 ติดต่อสอบถาม : 084-043-7848 (คุณนฤมล สุทะ)

ที่มา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา