“ติโลกอาราม” ผลงานภาพถ่ายของ “เกรียงศักดิ์ ขวัญสง่า” เมื่อปี พ.ศ. 2553 ไม่มีเทคนิคการถ่ายภาพอันซับซ้อนเพียงแต่ปรับค่า ISO ให้มองเห็นภูมิทัศน์ในยามเย็นลายเส้นวัตถุชัดเจนภาพชัดไม่เบลอ ภาพถ่าย “ติโลกอาราม” พิจารณาแล้วแสนธรรมดาแต่กลับพบว่า ภาพถ่ายถูกดาวน์โหลดถูกนำไปเผยแพร่โดยมิได้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานนับครั้งไม่ถ้วน

https://phayaobiz.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2/