“ติโลกอาราม” ผลงานภาพถ่ายของ “เกรียงศักดิ์ ขวัญสง่า” เมื่อปี พ.ศ. 2553 ไม่มีเทคนิคการถ่ายภาพอันซับซ้อนเพียงแต่ปรับค่า ISO ให้มองเห็นภูมิทัศน์ในยามเย็นลายเส้นวัตถุชัดเจนภาพชัดไม่เบลอ ภาพถ่าย “ติโลกอาราม” พิจารณาแล้วแสนธรรมดาแต่กลับพบว่า ภาพถ่ายถูกดาวน์โหลดถูกนำไปเผยแพร่โดยมิได้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานนับครั้งไม่ถ้วน