เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. พลตำรวจโท เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Talent) ร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องสามพราน รร.นรต. รายละเอียดเพิ่มเติม Police TV by UCI Media | Facebook