นิทรรศการศิลปะ “ไตรศิลป์” ดนตรี กวี วาด ศิลปิน เชิด สันดุษิต

202

นิทรรศการศิลปะ “ไตรศิลป์” ดนตรี กวี วาด โดยศิลปิน เชิด สันดุษิต วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00น. ณ หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นิทรรศการศิลปะ “ไตรศิลป์” ดนตรี กวี วาดบูชา จัดแสดงวันที่ 6 – 30 มิถุนายน 2566 ณ หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดให้เข้าชมตามวัน-เวลาราชการ (โปรดติดต่อก่อนการเข้าชม) ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามเพิ่มเติม 0-5379-3466