ผู้คนกับหมอกเหมยยามเช้าใกล้รุ่งสาง ใน งานวิ่ง วิ่งน่าน เนิบ เนิบ วีเลิฟไทยแลนด์ By งาช้างดำ #2 ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ภาพถ่ายโดย ยศ สักลอ

https://www.facebook.com/PhysicsKYos/

https://photo.thai.run/arty-17-mini-marathon-2019/@Physics