SUP ( Stand Up Paddleboarding ) กีฬาพายเรือแบบยืนเป็นกีฬาทางน้ำแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นการเล่นไม่ยุ่งยากเพียงยืนบนเซิร์ฟบอร์ด มีเชือกไนลอนล็อคข้อเท้าแล้วใช้ไม้พายควบคุมทิศทาง การแข่งขันมี 2 ประเภท ประเภทแรกแข่งขันด้วยความเร็ว ประเภทสองเป็นแบบฟรีไสตล์โต้คลื่นเล่นท่าเก็บคะแนน ซัพกีฬาที่ยังไม่มีลักษณะการเล่นแน่ชัด ไม่มีข้อบังคับว่าควรพายท่าไหน พายยังไง ขึ้นอยู่กับความถนัดของบุคคล 10 มกราคม 2564 กับชาว SUP ที่กว๊านพะเยา ภาพถ่ายโดย เกรียงศักดิ์ ขวัญสง่า