ตำรวจลูกทุ่ง : ๔.๑ เทคนิคการเตรียมสอบ

ผู้เข้าสอบจำนวนมาก อ่านหนังสือมาก ทำข้อสอบมาก แต่เมื่อลงสนามสอบกลับทำคะแนนได้น้อย สอบไม่ติดเป็นตัวจริง เพราะหัวใจของการสอบแข่งขัน มิใช่การเข้าใจเนื้อหาในวิชาที่ออกสอบ แต่คือการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ภายในเวลากำหนด การอ่านเป็นพื้นฐาน การทำข้อสอบเป็นทักษะ

ผู้เตรียมตัวสอบเข้ารับข้าราชการอย่างจริงจัง มีการวางแผนเตรียมตัวสอบเป็นปีปฏิทิน แต่ละปีมีกำหนดว่าจะลงสนามสอบใด ใช้วิชาสอบอะไรบ้าง หลังจากนั้นเลือกอ่่านทบทวนวิชาสอบที่ใช้สอบหลายสนาม เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงเลือกอ่านวิชาเฉพาะที่ใช้สอบในแต่ละสนามสอบ หลังการอ่านหนังสือมีการทบทวน จดบันทึก ทำแผนที่ความคิด หัดทำข้อสอบเก่าแล้วลงสนามสอบ ยิ่งลงสนามสอบมาก ทักษะการทำข้อสอบย่อมมีมาก

ผู้เตรียมตัวสอบควรมีการทดลองทำข้อสอบเก่าเพื่อประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง หลังจากนั้นจึงวางแผนการเตรียมตัวสอบ หากผลคะแนนการทดลองทำข้อสอบต่ำ ผู้เขียนแนะนำให้ปรึกษาผู้มีประสบการณ์หรือสมัครเรียนในสำนักติวเตอร์ซึ่งมีมาตรฐานซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่คอยวางแผนการเตรียมตัวสอบให้กับเรา

พื้นที่ภาคเหนือ ผู้เขียนแนะนำผู้รู้สองท่านที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอาชีพอาจารย์สอนพิเศษหรือติวเตอร์

๑.อาจารย์พรณรงค์ บวรชัยธรรม หรือรู้จักกันในนาม “ติวเตอร์ขั้นเทพ” มีประสบการณ์ด้านการติวการสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำรวจ มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากที่สอบติดเป็นข้าราชการ ชื่อของ พรณรงค์ บวรชัยธรรม คือตรารับประกันคุณภาพของการติว

๒.ศุภกร ธนัตถ์ชัชชม ผู้อำนวยการสถาบันบ้านรักความรู้ “ประตูสู่การรับราชการ” เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการสอบเข้ารับราชการ พ.ศ.2545 สอบบรรจุโรงเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2552 สอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2553 สอบติดตัวจริงสนามสอบพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์