Advice Phayao : ตรียมพบกับการขายโทรศัพท์ทีไม่มีเงินสด แค่มีบัตรประชาชนใบเดียว รออนุมัติเร็ว ที่แอดไวซ์พะเยา Advice พะเยา | Phayao | Facebook