Tops Plaza Phayao : ตอนรับช่างปิดเทอม ลดใหญ่ ถูกใจ วัยเรียน เมื่อแสดงบัตรนักเรียนนักศึกษา รับส่วนลดไปเลย 10% วันที่ 10-14/5/2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 063-3231294 054-870514