ผู้เขียนมีโอกาสนั่งฟังวิสัยทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

ประเด็นน่าสนใจอันถูกหยิบยกขึ้นกล่าวบนเวที คือการร้อยเรียงเรื่องเล่าของพะเยาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ เรียกเป็นภาษาการตลาดว่า Branding โดยเปรียบเทียบกระบวนการสร้างแบรนด์จังหวัดพะเยาให้เข้าใจง่ายว่าคล้ายกับแบรนด์กางเกงยีนส์ของสหรัฐอเมริกาและแบรนด์กางเกงยีนส์ของญี่ปุ่น

ประเด็นที่หยิบยกอาจฟังดูธรรมดาสำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาถือเป็นเรื่องเร้าใจ เพราะข้อความข้างต้นเป็นวาจาของพ่อเมือง อันสามารถกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตามวาจาที่กล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวถึงความสำคัญของ “เรื่องเล่า” หรือ  Story อันเป็นกระบวนการสร้างแบรนด์ (Branding) โดยยกตัวอย่างการทำการตลาดของกางเกงยีนส์แบรนด์ญี่ปุ่น อันเดิมทีเริ่มต้นด้วยการเลียนแบบสินค้ากางเกงยีนส์สหรัฐอเมริกา แต่ภายหลัง สามารถทำการตลาดสร้างแบรนด์สินค้าจนเหนือกว่าโดยมีกุญแจสำคัญของความสำเร็จคือ “เรื่องเล่า”

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า “เรื่องเล่า” มิได้ถูกจำกัดความหมายให้คับแคบเป็นวรรณกรรม  “เรื่องเล่า” มีความหมายกว้างทั้งรูปแบบ (platform) และเนื้อหา (Content)  มีความหมายในหลายลักษณะเช่น นิทานพื้นบ้าน สารคดี วรรณกรรม ภาพถ่าย ดนตรี คลิปวีดีโอ หนังสั้น ภาพยนตร์ ฯลฯ ตามแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เชื่อว่า อะไรก็ตามอันถูก Upload ลงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะไม่จางหายและสามารถนำมาประชาสัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดพะเยามีสถานที่หลายแห่งที่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณรอบกว๊านพะเยา มิว่าจะเป็นแหล่งซื้อสินค้าประเภทสินค้าจักสานผักตบชวา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวถูกสร้างขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ เช่น ไร่ภูกลองฮิลล์และบ้านแกะนักขนาด

ตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปัญหาสำคัญของการ  Branding แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา คือการเล่าเรื่องอันไม่ประติดประต่อ ส่งผลให้เมืองพะเยาไม่สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์จากเมืองผ่านให้กลายเป็นเมืองพักสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้คนนิยมท่องเที่ยวเมืองพะเยา แต่มาเพื่อเยี่ยมชม ถ่ายภาพ Selfie แต่ไม่พักค้างแรม

“นักท่องเที่ยวพักเมืองพะเยาสามวันสองคืนถือว่าประสบความสำเร็จ” ถือเป็นเป้าหมายอันชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สุด โดยกำหนดวิธีการ Branding ผ่านเรื่องเล่าอันน่าใจ

โจทย์สำคัญคือจะร้อยเรียงเรื่องเล่าเมืองพะเยาอย่างไรให้งดงามมีภาพลักษณ์โน้มน้าวอารมณ์ (Emotion) จนนักท่องเที่ยว พักเที่ยว พักผ่อน เมืองพะเยาสามวันสองคืน ซึ่งหากจะทำให้บรรลุเป้าหมาย ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดรูปแบบการทำการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น การพักค้างแรมกับโรงแรมเป็นเวลาสามวันสองคืนมีโปรโมชั่นอันสามารถดึงความสนใจนักท่องเที่ยวเพื่อเติมเต็มการสร้างภาพลักษณ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และ Application  เป็นปลายทาง

สำหรับผู้เขียน จุดเริ่มต้นการเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเรื่องของ “หัวใจ” หัวใจอันยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาพักค้างแรมเป็นจุดเริ่มต้น ในการนี้ ผู้เขียนรู้สึกยินดีที่จะมอบเนื้อหา (Content)  ซึ่งถูกจัดทำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้กับผู้เล่าเรื่องเพื่อสร้างเรื่องเล่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

ผู้เขียน กระจอกชัย / songwut23@gmail.com