Call Number : การระบุตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์

มีวิธีการค้นหาข้อมูลจากตัวเลขสิบหลัก อันเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถืออย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการตรวจสอบ ข้อมูลที่ได้มีความชื่อถือแค่ไหน...

328

ตัวเลขสิบหลัก อันเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือบอกเราหลายอย่าง ด้วยปัจจุบันโทรศัพท์เป็นมากกว่าเครื่องมือสื่อสารด้วยเสียงเหมือนยุคสมัยก่อน ปัจจุบันโทรศัพท์สามารถสื่อสารด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สามารถส่งข้อมูลหลายประเภท รวมถึงทำกิจกรรมหลากหลายประเภท โทรศัพท์จึงกลายเป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมกิจกรรมของบุคคลในยุคปัจจุบัน

สิ่งควรทราบอันดับแรกคือ หมายเลขโทรศัพท์เป็นของบุคคลใด ข้อมูลแต่ละประเภทซึ่งแสวงหาได้มีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนเพียงใดและจะดำเนินการอย่างไร หากเรามีเพียงตัวเลขสิบหลัก xxxxxxxxxxx อันเป็นหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อพิสูจน์ทราบว่า เจ้าของหมายเลขดังกล่าวคือบุคคลใด ขั้นตอนมีดังนี้

1.การผูกหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชีธนาคาร (ระดับข้อมูล A1)

การผูกหมายเลขบัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ (Prompt Pay) ซึ่งการขออนุญาตใช้แอพพลิเคชั่น ต้องดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคารและมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและรหัสหลังบัตรประชาชน ดังนั้นชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารและหมายเลขบัญชีธนาคารจึงมีความน่าเชื่อถือมาก วิธีดำเนินการมีสองวิธีคือ

1.1 ตรวจสอบด้วยการดำเนินกระบวนการโอนเงินแต่ไม่ยืนยันการโอนผ่านตู้ ATM

1.2 ตรวจสอบด้วยการดำเนินกระบวนการโอนเงินแต่ไม่ยืนยันการโอน ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร เพื่อทราบข้อมูลการผูกบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี

2.การผูกหมายเลขโทรศัพท์กับแอพพลิเคชั่น TRUE Money Wallet

แอพพลิเคชั่นของ TRUE สะดวกมากสำหรับการใช้งานเพราะสามารถดาวน์โหลดและสมัครแอพพลิเคชั่นด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถเติมเงินใช้จ่ายเงินซื้อของแบบออนไลน์และร้านค้าร่วมรายการ ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ คือ ดำเนินกระบวนการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นแต่ไม่ยืนยันการโอน เพื่อทราบว่า หมายเลขโทรศัพท์ผูกบัญชี TRUE Money Wallet หรือไม่ หรือใช้ชื่อบุคคลใดผูกบัญชี

  1. การผูกหมายเลขโทรศัพท์กับแอพพลิเคชั่น 7-Eeleven

ตรวจสอบข้อมูลด้วยการโอนคะแนนสะสมแต้ม เพราะแอพพลิเคชั่นมีคะแนนสะสมและ M-Stamp ซึ่งมีค่าหนึ่งบาทต่อหนึ่งคะแนน คนส่วนใหญ่จึงเลือกสมัครแอพพลิเคชั่น 7-Eeleven เพื่อรับสิทธิ กระบวนการตรวจสอบเริ่มจากเปิดแอพพลิเคชั่นหน้าหลัก เลือกสมาชิก กดรายละเอียดคะแนน กดเลือกโอนคะแนน ALL MEMBER กรอกหมายเลขโทรศัพท์ลงในช่องค้นหาเบอร์มือถือของเพื่อน กดค้นหาจะพบชื่อเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับแอพพลิเคชั่น 7-Eeleven

  1. การผูกหมายเลขโทรศัพท์กับแอพพลิเคชั่น LINE

ตรวจสอบด้วยการค้นหาเพื่อน โดยเข้าสู่หน้าค้นหาเพื่อนของแอพพลิเคชั่น เลือกเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ หลังจากนั้นจะเห็นภาพ Profile ของผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นกำหนดให้แสดง ผู้เขียนเชื่อว่า ข้อมูลแอพพลิเคชั่น LINE จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น หากผู้ใช้มีการสมัคร Rabbit LINE Pay เพื่อใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งต้องมีการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนและรหัสหลังบัตรประชาชน