5.8 C
New York
วันพฤหัส, เมษายน 22, 2021

Buy now

MARKETING

หนุนแฟรนไชส์โตตั้งเป้า 1 ปี 10,000 สาขา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศนโยบาย 4 ด้าน หนุนแฟรนไชส์โต ตั้งเป้าปี 2564 สร้างเครือข่ายแฟรนไชส์ 10,000 สาขา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปี 2563” ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์...

รุกเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุกเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนยุคใหม่ ให้ความรู้ เพิ่มโอกาสทำกิน เพื่อให้ชุมชนสามารถขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตนเองผ่านตลาดออนไลน์ และจัดส่งสินค้าผ่านระบบขนส่งไปรษณีย์ไทย โดยในปีนี้เปิดศูนย์ดิจิทัลฯแล้วจำนวน 250 แห่ง ตั้งเป้าปี 2564 เปิดศูนย์เพิ่มอีก 250 แห่ง ทั่วประเทศ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนยุคใหม่จะมีประโยชน์มากกว่าห้องวางคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนครบวงจรใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากิน เพิ่มโอกาสในการหารายได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯคอยสนับสนุน ศูนย์ดิจิทัลจะถูกเสริมด้วยเครือข่าย WiFi ของ CAT และ TOT...

เปิดรับสมัครอาสาสมัครดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดรับสมัครอาสาสมัครดิจิทัล อำเภอละ 1 คน ทำหน้าที่ช่วยเหลือคนท้องถิ่นในการใช้งานดิจิทัลอย่างถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาและสร้างโอกาสให้ประชาชน ตามโครงการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตอาสาและความสนใจด้านดิจิทัล เป็นตัวแทนช่วยเหลือผู้คนในท้องถิ่น ให้คำแนะนำภารกิจสำคัญของกระทรวงฯซึ่งดำเนินการในพื้นที่ และการใช้งานด้านดิจิทัลอย่างถูกต้อง โดย “อาสาสมัครดิจิทัล” ต้องรับทราบภารกิจและโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่จะดำเนินการในท้องถิ่นของตนเองและต้องสามารถช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รวมทั้งใช้ช่องทางต่างๆเพื่อประสานงาน และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอย่างถูกต้อง พร้อมความสามารถด้านดิจิทัลต่างๆ อาทิ การรู้เท่าทันดิจิทัล การใช้ดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น รวมถึงการปรับใช้ดิจิทัลให้มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ในขณะนี้เริ่มมีการอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัลไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 880 คน...

จดทะเบียนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. แจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ รวมถึงบนอีมาร์เก็ตเพลส มียอดขายเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าตลาดแบบตรง ตาม พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2560 ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนั้น ตามมาตรา 10(3)...

“ยายหัวเห็ด” เอื้ออังกูร สุขใจ

“ฟาร์มเห็ดสุขใจ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร มีพัฒนาการทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในห้วงเวลา 6 ปี จากฟาร์มเพาะเห็ดปรับ Positioning สู่การเป็นโรงงานแปรรูปสินค้า OTOP เชื่อมต่อและพัฒนาฟาร์มเห็ดให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ Homestay ปัจจุบันสินค้าจากฟาร์มเห็ดสุขใจมีมาตรฐานได้รับการคัดสรรจาก “ร้านภูฟ้า” อันจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เอื้ออังกูร สุขใจ เจ้าของฟาร์มเห็ดสุขใจ เล่าถึงการปรับเปลี่ยน Positioning ทำให้ฟาร์มเห็ดอันเงียบเหงาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สำคัญของ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ก่อนฟาร์มเห็ดจะสุขใจ 12 ปีก่อน “เอื้ออังกูร สุขใจ” เริ่มต้นชีวิตการทำงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์...

ย้อนรอยพ่อค้าเชียงคำ “ชัยพร วงศ์สถาพรชัย”

“ชัยพร วงศ์สถาพรชัย” อดีตประธานชมรมพ่อค้าอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ปัจจุบันตำแหน่งที่ปรึกษาชมรมพ่อค้า ประกอบธุรกิจค้าขายในตัวเมืองเชียงคำชื่อร้าน “ชัย เซ็นเตอร์” ทำธุรกิจในตัวเมืองเชียงคำมานาน 40 ปี เริ่มจากเช่าแผงลอยขายเสื้อผ้าในตลาดจนเปิดร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์เนม แง่มุมการค้าขายและการต่อสู้แข่งขันทางธุรกิจของ “ชัยพร วงศ์สถาพรชัย” กับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เป็นที่ประจักษ์ของคนเชียงคำ สายตาอันเฝ้ามองธุรกิจเมืองเชียงคำมองเห็นอะไรในความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ย้อนรอยความทรงจำพ่อค้าเชียงคำ            พื้นเพผมเป็นคนสุโขทัยประกอบอาชีพรับขนส่งทางเรือ ขนส่งสินค้าจากนครสวรรค์ตามแม่น้ำเจ้าพระยาถึงกรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าพัฒนาขึ้น การขนส่งสินค้าเกษตรด้วยเรือขนส่งสินค้าก็ไม่เป็นที่นิยมเพราะใช้เวลาขนส่งนานอย่างน้อย 7...

Branding ดื่มน้ำสร้างแบรนด์

ตลาดน้ำดื่มประเทศไทยมูลค่า 43,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10  และในมูลค่าการเติบโต น้ำดื่มชนิดขวดแก้วเติบโตร้อยละ 10 น้ำดื่มชนิดขวด PET เติบโตร้อยละ 90  โดยห้วงเวลา 3 ปี การแข่งขันในตลาดน้ำดื่มเพิ่มสูงขึ้น น้ำดื่มแบรนด์ยักษ์ใหญ่เช่นน้ำดื่มตราสิงห์เริ่มกลับกลยุทธ์โคแบรนด์กับร้านอาหารขนาดใหญ่ เหตุผลเพราะช่วงหลายปี น้ำดื่ม Local Brand  เกิดขึ้นกว่า 100  แบรนด์  ธุรกิจและสินค้าหลายรายการเลือกผลิตน้ำดื่มภายใต้แบรนด์ของตนเองเพื่อประโยชน์ด้านการสร้างภาพลักษณ์...

Baristar หัวใจธุรกิจกาแฟ

นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในธุรกิจกาแฟของจังหวัดพะเยา เมื่อ “ซีพี รีเทลลิงค์” เครือซีพี ออลล์ หรือ 7-11 เปิดแผนธุรกิจร้านกาแฟภายใต้แบรนด์ “มวลชน” เมื่อกาแฟสดวางจำหน่ายที่ 7-11 ธุรกิจกาแฟจังหวัดพะเยาก็คึกคักมากขึ้น ภาพรวมธุรกิจกาแฟของจังกวัดพะเยา เติบโตเป็นไปตามการคาดการณ์ของ ประเสริฐ สอนแก้ว  ประเสริฐ สอนแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทอินเตอร์คอฟฟี่เทรด จำกัด เป็นผู้รู้จริงเรื่องธุรกิจกาแฟของจังหวัดพะเยา เขากล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจกาแฟพะเยาในปี 2561...

Stay Connected

21,848แฟนคลับชอบ
2,741ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest Articles