ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าหมายเลขบัญชีที่ตนเองทำธุรกรรมโอนเงินไปเกี่ยวข้องกับแก็งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่  สามารถเช็คผ่านระบบออนไลน์ได้  / กรณีที่ประชาชนซึ่งถูกหลอกลวงสามารถลงข้อมูลเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลของคนร้ายป้องกันมิให้บุคคลอื่นถูกหลอกลวงได้ https://chaladohn.com/