สมาคมขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอเชิญรับชมและร่วมกิจกรรม ณ Chiang Rai Art Pavilion
“THAILAND BIENNALE CHIANG RAI 2023” ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566
ภายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ณ ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า)
พบกับ
– อาคารพาวิลเลียนในรูปแบบงานศิลปะร่วมสมัย บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แห่งเชียงรายเมืองศิลปะ เพื่อต้อนรับมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2023
– นิทรรศการศิลปะจากศิลปินขัวศิลปะ
– นิทรรศการภาพวาด wall art
– การแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
– จุดจำหน่ายสินค้าจากศิลปิน
พิธีเปิด “Chiangrai Art Pavilion”
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น

ขัวศิลปะ | Facebook