ชื่อ “พรณรงค์ บวรชัยธรรม” เป็นตรารับประกันคุณภาพของการติว “ติวเตอร์ขั้นเทพ” เป็นชื่อที่รู้จักมักคุ้นในกลุ่มผู้เข้าสอบข้าราชการตำรวจ มิว่าจะเป็นการสอบชั้นประทวน หรือการสอบชั้นสัญญาบัตร หรือการสอบเลื่อนชั้นจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร ในภาคเหนืออาจารย์พรณรงค์ บวรชัยธรรม จัดเป็นผู้มีชั่วโมงบินด้านการติวมาก เชี่ยวชาญการติววิชากฎหมายเป็นอย่างสูง

อาจารย์พรณรงค์ บอกว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่สอบตกคือ “ไม่รู้แนวข้อสอบ” หลายคนหลงทางเพราะเลือกซื้อข้อสอบไม่มีมาตรฐาน ข้อสอบบางเล่มเป็นข้อสอบคัดเลือกข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้อสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบข้าราชการพลเรือน พอขายไม่หมดก็เปลี่ยนหน้าปกแล้วโฆษณาบอกว่าเป็นข้อสอบตำรวจ

หลายคนเลือกซื้อ เลือกอ่านผิด เลือกทำข้อสอบผิด ผิดแนวทางจนนำมาสู่การสอบตก แนวข้อสอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเมื่อหลายปีก่อนลักษณะข้อสอบตำรวจเป็นข้อสอบปรนัยไม่ซับซ้อน จนเมื่อ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ลักษณะข้อสอบมีความพลิกแพลง เนื้อหาการออกสอบกว้างมากขึ้น จะเห็นคะแนนเฉลี่ยของผู้สอบติดอยู่ที่ร้อยละ 70

ลักษณะข้อสอบตำรวจยังเป็นระบบคลังข้อสอบ คือเป็นข้อสอบเก่าหมุนเวียนนำมาออกสอบ ข้อสอบเก่ามีจำนวนร้อยละ 40 ข้อสอบแต่งขึ้นใหม่แต่เป็นแนวข้อสอบเดิมมีจำนวนร้อยละ 40 ส่วนข้อสอบแต่งขึ้นใหม่ เนื้อหาใหม่ มีจำนวนร้อยละ 20

ฉะนั้น หากนักเรียนมีข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี นำมาทดลองทำ แล้วอ่านหนังสือตามแนวทางนั้น นั่นมีโอกาสสอบติดสูงมาก

ประการสำคัญ คนอ่านต้องมีแรงบัลดาลใจ มีความมุ่งมั่นพยายาม นั่นจะทำให้เราหมั่นทบทวนเนื้อหาบทเรียน สามารถทำบันทึกความรู้ของเขาเอง ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนน้ำซึมบ่อทราย ไม่มีความกดดัน ไม่ต้องเรียนพิเศษก็ได้ แต่ต้องตั้งใจเรียน