“ศุภกร ธนัตถ์ชัชชม” ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการสอบบรรจุข้าราชการ สอบบรรจุโรงเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2545 สอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2552 สอบติดตัวจริงสนามสอบพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) พ.ศ.2553

ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เคยทำงานเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

นอกเวลาราชการ ศุภกร ทำงานเป็นผู้อำนวยการสถาบันบ้านรักความรู้ ผู้เขียนเชื่อว่า มีมนุษย์เพียงน้อยนิดที่ประสบความสำเร็จกับการสอบแข่งขัน เช่นเดียวกับเขา

อาจารย์ศุภกร บอกเทคนิคเบื้องต้นการเตรียมตัวสอบว่า เราต้องปล่อยวาง ทำใจให้สามารถอ่านหนังสือได้เรื่อยๆ อ่านหนังสือวันละเล็กน้อย จากนั้นอ่านเพิ่มขึ้นจนสามารถอ่านหนังสือได้มาก อ่านได้ทุกวัน จนการอ่านหนังสือกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หลังอ่านหนังสือต้องทำแผนที่ความคิดช่วยจดจำ (Mind Maps)

เมื่อส่วนราชการประกาศเปิดรับสมัครสอบ ควรศึกษาคุณสมบัติพื้นฐาน วิเคราะห์ว่าข้อสอบเน้นจุดใด จากนั้นทบทวนเนื้อหาแต่ละประเด็น เริ่มจากประเด็นสำคัญซึ่งออกข้อสอบบ่อย แล้วเชื่อมโยงแต่ละประเด็นเข้าไว้ในแผนที่ความคิด (Mind Maps)

เมื่อสอบติดหนึ่งสนาม ก็อยากลองสอบอีกหลายสนาม เมื่อสอบบ่อยขึ้นก็จะพบว่า แต่ละสนามสอบมีประเด็นข้อสอบที่เหมือนกัน หากต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องอาศัยการเรียนพิเศษ ด้วยระบบการศึกษาของประเทศไทย สอนให้นักเรียนมีความรู้ แต่ไม่ได้สอนเพื่อการแข่งขัน หลักการแตกต่างกันมาก

ปัจจุบันข้อสอบมีแนวโน้มยากขึ้น ลักษณะข้อสอบพลิกแพลงวัดไหวพริบ เพราะข้อสอบถูกออกแบบให้ผู้เข้าสอบทำได้ร้อยละ 50-70 ของข้อสอบทั้งหมด ปัจจุบันการสอบได้คะแนนร้อยละ 80 ถือว่าสูงมาก หลายคนบอกว่า นั่นเป็นเสน่ห์ของข้อสอบตำรวจ ทำให้หลายคนหลั่งไหลเข้ามาสอบแข่งขัน

ผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานสอบติดเป็นข้าราชการตำรวจ ควรดูแลเด็ก อย่าให้เด็กเกิดความกดดัน สร้างทัศนคติที่ดีให้กับการอ่านหนังสือ สร้างแรงบัลดาลใจในการเป็นตำรวจ อย่าบังคับเด็กมาก จนเกิดเป็นความเบื่อหน่าย กลายเป็นอคติ

สำหรับคนมีความฝันอยากเป็นตำรวจ ควรตั้งใจศึกษาเน้นวิชาหลัก คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย เมื่อใกล้สอบแล้วค่อยเรียนพิเศษเพิ่มเติม ก็จะสามารถสอบแข่งขันได้อย่างไม่ยากเย็น