ผู้เข้าสอบจำนวนมาก อ่านหนังสือมาก ทำข้อสอบมาก แต่เมื่อลงสนามสอบกลับทำคะแนนได้น้อย สอบไม่ติดเป็นตัวจริง เพราะหัวใจของการสอบแข่งขัน มิใช่การเข้าใจเนื้อหาในวิชาที่ออกสอบ แต่คือการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ภายในเวลากำหนด การอ่านเป็นพื้นฐาน การทำข้อสอบเป็นทักษะ

ผู้เตรียมตัวสอบเข้ารับข้าราชการอย่างจริงจัง มีการวางแผนเตรียมตัวสอบเป็นปีปฏิทิน แต่ละปีมีกำหนดว่าจะลงสนามสอบใด ใช้วิชาสอบอะไรบ้าง เริ่มต้นจากการอ่านหนังสือวิชาที่ใช้สอบในทุกสนาม จากนั้นอ่านวิชาเฉพาะ หัดทำข้อสอบเก่าแล้วลงสนามสอบ ยิ่งลงสนามสอบมาก ทักษะการทำข้อสอบย่อมมีมาก

ผู้เขียนแนะนำผู้รู้สองท่านที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอาชีพอาจารย์สอนพิเศษหรือติวเตอร์

๑.อาจารย์พรณรงค์ บวรชัยธรรม หรือรู้จักกันในนาม “ติวเตอร์ขั้นเทพ” มีประสบการณ์ด้านการติวุการสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำรวจ มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากที่สอบติดเป็นข้าราชการ ชื่อของ พรณรงค์ บวรชัยธรรม คือตรารับประกันคุณภาพของการติว

๒.ศุภกร ธนัตถ์ชัชชม ผู้อำนวยการสถาบันบ้านรักความรู้ “ประตูสู่การรับราชการ” เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการสอบเข้ารับราชการ พ.ศ.2545 สอบบรรจุโรงเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2552 สอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2553 สอบติดตัวจริงสนามสอบพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์