Major Cineplex ร่วมกับ phayaobiz.com คัดเลือกน้องนักเรียน นักศึกษา ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการชมโขนภาพยนต์ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนต์ จำนวน 8 ท่าน ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อรับบัตรชมโขนภาพยนต์ที่ เคาเตอร์ Major Cineplex สาขาพะเยา ห้างสรรพสินค้าเจริญภัณฑ์

1.นาย ณัฐพงษ์ บุญหลัง โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)
2.นาย ณัฐวัฒน์ สมคิด โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)
3.นาย ธนาภัฏ งามจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)
4.นาย พรชัย คงรวย โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)
5.น.ส ศิริกรณ์ วงค์ษา โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)
6.นาย รัฐภูมิ นุราฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)
7.น.ส สุชานาถ หมั่นคิด โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)
8.นส. จีรนันท์ อินทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

หรือ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนต์ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.majorcineplex.com ซื้อตั๋วผ่านแอป : Major Cineplex ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือสามารถติดต่อโรงภาพยนตร์ทาง tiktok.com/@majorphayao , https://line.me/R/ti/p/%40zxf6549b , https://www.facebook.com/MajorPhayao/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่