Major Cineplex : พิเศษสำหรับน้องนักศึกษาที่มีบัตร MGen Student (นักเรียน-นักศึกษา) ดูวัยอลวน 5 ตั้มโอ๋ตัวตึง ในราคา “69 บาท” ต่อที่นั่ง ตั้งแต่ วันนี้ – ตลอดโปรแกรมฉาย บุคคลทั่วไปเริ่มต้นที่ 99 บาทต่อที่นั่ง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพะเยา | Facebook