MAJOR CINEPLEX ร่วมกับ Phayaobiz.com อัดโปรโมชั่นแจกบัตรชมภาพยนต์จำนวน 20 ที่นั่ง เพียงผู้อ่านเว็บไซต์ Phayaobiz.com ลงทะเบียนรับสิทธิ์ชมภาพยนต์โดยเขียน ชื่อ นามสกุล ลงในกล่องแสดงความคิดเห็น คุณก็จะได้รับสิทธิในการเข้าชมภาพยนต์ ทันที! ที่โรงภาพยนต์ MAJOR CINEPLEX : Phayao ห้างสรรพสินค้าเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ท่านละ 1 ที่นั่ง (กดแผนที่เดินทางMAJOR CINEPLEX : Phayao)

ขั้นตอนรับรางวัล ผู้อ่านที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ให้เปิดหน้าเว็บไซต์แสดง ชื่อ นามสกุล ซึ่งปรากฎในกล่องแสดงความคิดเห็น พร้อมมอบบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาเพื่อให้พนักงานตรวจสอบรายชื่อ หลังจากนั้นรับบัตรกิ๊ฟ แล้วเดินตามพนักงานเลือกภาพยนต์ที่ต้องการรับชม เลือกที่นั่ง จ่ายภาษีมูลค่า 30 บาท ต่อหนึ่งที่นั่ง แล้วชมภาพยนต์