MAJOR CINEPLEX : Chiangrai และ Phayaobiz.com ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม “ชวนคุณมาดูหนัง” ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำตัวผู้อ่านเว็บไซต์ Phayaobiz.com โดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล และตอบคำถามว่า ภาพยนต์เรื่องใดที่คุณต้องการดูมากที่สุดในเดือนมกราคม 2566 ในช่องแสดงความคิดเห็น คุณก็จะได้รับสิทธิในการเข้าชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์ MAJOR CINEPLEX Chiang Rai ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ MAJOR CINEPLEX Big C Chiangrai ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จำนวน 2 ที่นั่ง

ผู้ร่วมกิจกรรม “ชวนคุณมาดูหนัง” ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 3 ท่าน

1.คุณชฎายุ กันดอก 

2.คุณปรางพรรณ ชาติมนตรี

3.คุณสายชล ขันทัง

ขั้นตอนการรับสิทธิ เริ่มจากแจ้งพนักงานที่เคาเตอร์ Major Cineplex ที่ร่วมรายการ เปิดเว็บไซต์ Phayaobiz.com พร้อมมอบบัตรประชาชน ให้พนักงานตรวจสอบรายชื่อหลังจากนั้นรับบัตรกิ๊ฟ แล้วเดินตามพนักงานเลือกภาพยนต์ที่ต้องการรับชม เลือกที่นั่ง จ่ายภาษีมูลค่า 50 บาท ต่อหนึ่งที่นั่ง แล้วรับตั๋วชมภาพยนต์

สำหรับ ท่านที่พลาดโอกาสรับรางวัลรอบสัปดาห์นี้ สามารถร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกสัปดาห์ หรือ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนต์ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.majorcineplex.com ซื้อตั๋วผ่านแอป : Major Cineplex ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Major Cineplex ChiangRai | Facebook