MAJOR CINEPLEX Chiang Rai และ Phayaobiz.com ชวนคุณมาทำกิจกรรมแนะนำตัวผ่านเว็บไซต์ Phayaobiz.com โดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล และตอบคำถามว่า หนังเรื่องใดที่คุณต้องการดูในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในช่องแสดงความคิดเห็น คุณก็จะได้รับสิทธิในการเข้าชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์ MAJOR CINEPLEX Chiang Rai ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ MAJOR CINEPLEX Big C Chiangrai ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จำนวน 2 ที่นั่ง

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมชวนคุณมาดูหนัง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน  8 ท่าน

คุณพิบูลศักดิ์ ลครพล

คุณสุภาภรณ์ สุขสนิท

คุณงามชิด ลครพล

คุณธนชาติ เกิดทวี

คุณชฎายุ กันดอก

ด.ญ.ลินลนา จันธิมา

ด.ญ.แพรวภัทร สุวรรณพิวัฒน์

ด.ญ.ณัชชาพิมญชุ์ เชื้อศิริถาวร

ขั้นตอนการรับสิทธิ เริ่มจากแจ้งพนักงานที่เคาเตอร์ Major Cineplex ที่ร่วมรายการ เปิดเว็บไซต์ Phayaobiz.com พร้อมมอบบัตรประชาชน ให้พนักงานตรวจสอบรายชื่อหลังจากนั้นรับบัตรกิ๊ฟ แล้วเดินตามพนักงานเลือกภาพยนต์ที่ต้องการรับชม เลือกที่นั่ง จ่ายภาษีมูลค่า 50 บาท ต่อหนึ่งที่นั่ง แล้วรับตั๋วชมภาพยนต์

เงื่อนไขรับรางวัล ติดต่อรับรางวัล เวลา 11.30-18.00 น. ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผล และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับรายชื่อผู้โชคดี

สำหรับ ท่านที่พลาดโอกาสรับรางวัลรอบสัปดาห์นี้ สามารถร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกสัปดาห์ หรือ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนต์ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.majorcineplex.com ซื้อตั๋วผ่านแอป : Major Cineplex ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Major Cineplex ChiangRai | Chiang Rai | Facebook