MAJOR CINEPLEX ร่วมกับ มูลนิธิ “เมเจอร์แคร์” จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” โดยมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้เปิดประสบการณ์ดีๆ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ ด้วยการชมภาพยนตร์ พร้อมเครื่องดื่ม ป๊อปคอร์นฟรี วันนี้ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 100 คน