“น้ำ” เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมนุษย์แต่ยุคปัจจุบัน “น้ำสะอาด” กลายเป็นสิ่งมีค่าสำหรับชีวิต ด้วยบริบทการดำรงชีวิตคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลง ท้องฟ้ามีอณูอากาศอันเต็มไปด้วยฝุ่นควันและสารเคมีอันตราย น้ำฝนอันเคยเป็นน้ำบริสุทธิ์กลับมีสารปนเปื้อนอันตรายต่อชีวิต ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติเต็มไปด้วยเคมีพิษเพราะการเกษตร

ธนภัทร  เมืองใจ ตัวแทนหน่ายเครื่องกรองน้ำ Coway ประเทศไทย เล่าว่า ประเทศเกาหลีเป็นต้นแบบที่ดีของการใช้น้ำสะอาด เพราะเกาหลีประสบปัญหาสงคราม ข้อกังวลประการหนึ่งคือ เมื่อเกิดสงครามมีการใช้ระเบิดจะเกิดสารพิษปนเปื้อนในอากาศและน้ำ เกาหลีจึงพยายามสร้างนวัตกรรมซึ่งทำให้น้ำและอากาศในบ้านของเขาสะอาดแม้จะอยู่ในช่วงสงคราม

เครื่องกรองน้ำของชาวเกาหลีจึงเป็นมากกว่าการกรองน้ำดื่มให้สะอาด เครื่องกรองน้ำของเขาสามารถกรองสารพิษซึ่งเปื้อนอยู่ในน้ำ ประเทศเกาหลีไม่มีน้ำขวดขาย ไม่มีโรงงานกรองน้ำ แต่พวกเขามีเครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำมีมาตรฐานระบบ RO หรือ Revers Osmosis  ซึ่งน้ำจำนวน 100 ลิตร ถูกรองทิ้ง 60 ลิตรเหลือ 40 ลิตรสำหรับรับประทาน

หลายคนกังวลว่าเครื่องกรองน้ำมีประสิทธิภาพดีเกินไป น้ำสะอาดเกินไป จนน้ำดึงเอาแคลเซี่ยมในร่างกาย ซึ่งความจริงคนเรารับประทานแคลเซี่ยมจากนมหรือผักผลไม้ก็เพียงพอแล้ว ซึ่งหากเปรียบเทียบแล้วคุ้มค่าเพราะเราไม่ต้องดื่มน้ำที่มีสารพิษปนเปื้อน

Coway ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดี เป็นสินค้าที่เหมาะสมสำหรับคนรักสุขภาพ Coway เข้ามาเมืองไทยเมื่อปี 2546 ทำการตลาดในจังหวัดพะเยาประมาณ 8 เดือน มียอดขายประมาณ 100 เครื่อง ฉะนั้นแล้ว โจทย์การทำการตลาดมิได้อยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งมีมลพิษหรือสารพิษจำนวนมาก แต่อยู่ที่ความตระหนักในสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคไม่มีความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในน้ำ นั่นถือเป็นโอกาสสำหรับคนมีอาชีพขายตรง ก่อนหน้านี้ธนภัทรทำธุรกิจเครือข่ายขายตรง เช่น แอมเวร์ แต่ต้องยอมรับว่า ธุรกิจเครือข่ายขายตรงเปรียบเสมือนการวิ่งไล่จับเงาของตนเอง การขายตรงเป็นการสร้างความฝันเพื่อเป้าหมาย หลายครั้งมันไกลเกินจะเอื้อมถึง

สำหรับผมธุรกิจเครือข่ายขายตรงคือขาลง เป็นเหมือนกับดักตนเอง เราลงทุนกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงเพื่อสร้างยอดขายแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไร ต้องยอมรับว่า คนที่อยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายขายตรงมีจำนวนมาก หลายคนเก่งและมีความพยายามพวกเขาถึงประสบความสำเร็จ

ธนภัทรเชื่อว่า ความไม่รู้ของผู้บริโภคเป็นโอกาสเพราะเป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลสินค้าเพื่อสุขภาพ หากกลุ่มผู้บริโภครับทราบข้อมูล มองเห็นความสำคัญของสุขภาพ พวกเขาคงสั่งซื้อสินค้ามาติดตั้งเองโดยไม่ฟังการนำเสนอของนักขาย

ธนภัทร  เมืองใจ  093-276-9783