Join Us

ห้วงเวลาผ่านมา phayaobiz พบปัญหาเรื่องระดับการรับรู้ข้อมูล แม้ยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเผยแพร่รวดเร็วแต่กลับพบว่า ข่าวสารบางส่วนขาดการตรวจสอบไม่ตรงข้อเท็จจริงหรือกระทั่งข่าวลวง เมื่อตรวจสอบลงลึกในรายละเอียด phayaobiz พบปัญหาด้านการเผยแพร่และการรับรู้ข่าวสาร จำเป็นต้องคัดกรองผู้รับข่าวสารด้วยระบบสมาชิก เลือกระดับการสื่อสารโดยส่งข้อมูลที่มีความลึกกว่าข่าวปกติ ผู้สนใจหรือติดต่อได้ที่ songwut23@gmail.com โทร.0834727711 หรือส่งเอสารไปยังสำนักงานบ้านพ่อกับแม่ของ phayaobiz  ที่อยู่ 266 หมู่ 10 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ 56150

๑. สมัครสมาชิกเลือกระดับความลึกของข้อมูล   

๒.เข้าสู่ระบบสมาชิก