Music Collection : แจกอั่งเปาเสริมมงคล ยิ่งช้อปยิ่งคุ้ม เฉพาะช่วง 22 – 31 ม.ค. 2566 รับฟรี! อังเป่าสูงสุดถึง 1,500 บาท(เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติครบ 35,000 บาทขึ้นไป ) อังเปา 100 บาท เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท อังเปา 500 บาท เมื่อช้อปครบ 15,000 บาท อังเปา 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 25,000 บาท อังเปา 1,500 บาท เมื่อช้อปครบ 35,000 บาท Music Collection | Facebook