2.7 C
New York
วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 7, 2023

Buy now

spot_img

ORGANIC

Organic brand : สมศักดิ์ เจียรสมบูรณ์ สร้างแบรนด์ “สุขทุกคำ” ทำการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

0
สมศักดิ์ เจียรสมบูรณ์  กรรมการผู้จัดการบริษัท สุขทุกคำ จำกัด ในอดีต เขาทำงานบริษัทเอกชน ทำหน้าที่เกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้า เขาเริ่มธุรกิจเกษตรอินทรีย์โดยสมัครเป็นสมาชิกตะกร้าปันผักอินทรีย์...

ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา บนเวทีเสวนา “แนวทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์”

0
หลายปีก่อน เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคผักผลไม้ พวกเขากำลังพยายามหาวิธีกำจัดสารเคมีอันตรายบนพืชผัก มินานนักกระบวนการปลูกผักผลไม้ก็ปรับเปลี่ยนสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ มีหน่วยงานรับรองเช่นสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์เกิดขึ้น สินค้าประเภทผักผลไม้อินทรีย์ระดับพรีเมี่ยมที่ปลูกในพื้นที่ท้องถิ่นจังหวัดพะเยามีจำนวนมากขึ้นและเริ่มวางจำหน่ายบนชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ นั่นคือความเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรที่กำลังปลูกผักผลไม้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยเมื่อวันที่ 7...

วิสูตร วงค์ไชย สร้างสินค้านวัตกรรมในอัตลักษณ์ของชุมชน

0
วิสูตร วงค์ไชย คือช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค เขาชมชอบเรื่องราวการทำการเกษตร ศึกษาความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากอินเทอร์เน็ต หลังเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพจากอาการผืนแพ้สารตะกั่วเครื่องใช้ไฟฟ้า เขาตัดสินค้าทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง ปัจจุบัน เขาสร้างนวัตกรรม...

ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุวเกษตรกรสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย”

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ยุวเกษตรกรสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ยุวเกษตรกรสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิต...

Smart Farm

CHANGE

spot_img

Organic Expert

ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ บนความเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมดั้งเดิม สู่ระบบเกษตรอินทรีย์สมัยใหม่ในจังหวัดพะเยา

0
หลายปีผ่านมา บนผืนดินจังหวัดพะเยา ประเทศไทย เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิถีเกษตกรกรรม เราสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออยู่บนท้องฟ้าแล้วมองลงมายังผืนดิน พิกัด (latitude longitude) แสดงตำแหน่งแปลงเกษตรอินทรีย์ (location) เพิ่มจำนวนมากขึ้น จากแปลงเกษตรอินทรีย์เป็นผัก ผลไม้ 2 แปลง บัดนี้เพิ่มขึ้นเป็น 100 แปลง และหากลองชมสินค้าบนพื้นที่วางจำหน่ายสินค้าทั่วไปหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เราจะมองเห็นสินค้าพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษวางจำหน่ายจำนวนมาก ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีสินค้าเกษตรอินทรีย์วางจำหน่าย  ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ...

ณ บ้านสวนซะป๊ะพะเยา

0
“บ้านสวนซะป๊ะพะเยา” คือผืนดินทำการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ ภายใต้ร่มเงาผืนป่าต้นน้ำดอยหลวงมีสายน้ำแม่กาหลวงไหลผ่านสามารถเพาะปลูกพืชผลการเกษตรได้ตลอดปี ที่นี่ปลูกผักปลอดสารพิษ (Organic) ส่งผลผลิตผักอินทรีย์จำหน่ายให้กับร้านค้า รวมถึง 7-11 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม Phayaobiz.com หรือติดต่อ บ้านสวนชะป๊ะ พะเยา | Facebook

Organic Product

Nong Lom Rice ข้าวไทยในวิถีแข่งขันบนตลาดออนไลน์

0
สินค้าเกษตรอินทรีย์ "ข้าวกล้องฮางงอก" ของวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้ำห้วยร่องสัก ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย คือผลิตภัณฑ์สินค้าระดับพรีเมี่ยม ผลิตจากเมล็ตข้าวที่เติบโตจากแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์ ได้รับการตรวจรับรองแปลงโดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา ตรวจสอบที่ห้องแล็บมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับตรารับรอง organic Thailand...

Agriculture News

ดร.อัญชลี ปัญญากวาว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ

0
วันที่ 2 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา 10.30 น. นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.อัญชลี ปัญญากวาว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์​ลิ้นจี่​ห้วย​ป่ากล้วย​...
th Thai
X