20.9 C
New York
วันอังคาร, พฤษภาคม 24, 2022

Buy now

spot_img
Home ORGANIC ข้าว ข้าวกล้องฮางงอก

ข้าวกล้องฮางงอก

฿100

สินค้าเกษตรอินทรีย์ “ข้าวกล้องฮางงอก” ของวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้ำห้วยร่องสัก ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย คือผลิตภัณฑ์สินค้าระดับพรีเมี่ยม ผลิตจากเมล็ตข้าวที่เติบโตจากแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์ ได้รับการตรวจรับรองแปลงโดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา ตรวจสอบที่ห้องแล็บมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับตรารับรอง organic Thailand ด้านกระบวนการผลิตได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและสนับสนุนเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า: 1 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

“ข้าวกล้องฮางงอก” สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้ำห้วยร่องสัก ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย คือผลิตภัณฑ์สินค้าระดับพรีเมี่ยม ผลิตจากเมล็ตข้าวที่เติบโตจากแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์ ได้รับการตรวจรับรองแปลงโดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา ตรวจสอบที่ห้องแล็บมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับตรารับรอง organic Thailand ด้านกระบวนการผลิตได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและสนับสนุนเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ดีไม่มีที่ติ แต่เมื่อผลิตภัณฑ์ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางตลาดบนโลกออนไลน์กลับพบปัญหาด้านการตลาด

อัตลักษณ์ชุมชนสู่สินค้าข้าวฮางงอกของประเทศไทย

ชุมชนบ้านหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นชุมชนเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี มีป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งต้นน้ำที่สำคัญคือหนองน้ำที่มีลักษณะพิเศษคือแหล่งต้นน้ำ 5 แหล่ง หรือน้ำ 5 รู เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงอาชีพเกษตรในชุมชนหนองหล่มมาตั้งแต่ยุคโบราณ ปัจจุบันหนองหล่มเป็นชุมชนสำคัญของอำเภอดอกคำใต้ สายน้ำอันบริสุทธิ์จากป่าต้นไหลรวมตัวเป็นลำธารสู่แม่น้ำดงช้างหล่มเลี้ยงต้นข้าวอินทรีย์บนพื้นที่เพาะปลูก 155 ไร่ สร้างผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ให้เกษตรกรชุมชนหนองหล่มจำนวนกว่า 70 ตันต่อปี อ่านข้อมูลเพิ่มเติม