20.9 C
New York
วันอังคาร, พฤษภาคม 24, 2022

Buy now

spot_img
Home ORGANIC ข้าว ข้าวหอมสร้อยศรี
ลดราคา!

ข้าวหอมสร้อยศรี

฿70

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นที่บ้านสร้อยศรี ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยพื้นที่เพาะปลูกบริเวณทุ่งสร้อยศรีเป็นผืนนาน้ำฝน ผืนดินเพาะปลูกมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการปลูกข้าวจ้าว อีกทั้งธาตุอาหารในดินยังมีธาตุเหล็กสูงเหมือนกับดินภูเขาไฟดับสนิท ผลผลิตข้าวจากทุ่งสร้อยศรีจึงมีความนุ่มหอม ต่างจากเมล็ดข้าวของทางภาคอีสานที่มีความแกร่งแข็งแต่หุงขึ้นหม้อ ผลผลิตเมล็ดข้าวจากทุ่งสร้อยศรีจะมีลักษณะพิเศษแม้จะเป็นข้าวสายพันธุ์เดียวกัน เช่น ข้าวสายพันธุ์ไรส์เบอรี่จากที่อื่นจะมีเมล็ดข้าวที่แข็งร่วน ส่วนข้าวไรส์เบอรี่ซึ่งได้จากการปลูกในทุ่งสร้อยศรี จะนุ่มเหนียวมีความหอม ข้อมูลเพิ่มเติม

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นที่บ้านสร้อยศรี ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยพื้นที่เพาะปลูกบริเวณทุ่งสร้อยศรีเป็นผืนนาน้ำฝน ผืนดินเพาะปลูกมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการปลูกข้าวจ้าว อีกทั้งธาตุอาหารในดินยังมีธาตุเหล็กสูงเหมือนกับดินภูเขาไฟดับสนิท ผลผลิตข้าวจากทุ่งสร้อยศรีจึงมีความนุ่มหอม ต่างจากเมล็ดข้าวของทางภาคอีสานที่มีความแกร่งแข็งแต่หุงขึ้นหม้อ ผลผลิตเมล็ดข้าวจากทุ่งสร้อยศรีจะมีลักษณะพิเศษแม้จะเป็นข้าวสายพันธุ์เดียวกัน เช่น ข้าวสายพันธุ์ไรส์เบอรี่จากที่อื่นจะมีเมล็ดข้าวที่แข็งร่วน ส่วนข้าวไรส์เบอรี่ซึ่งได้จากการปลูกในทุ่งสร้อยศรี จะนุ่มเหนียวมีความหอม ข้อมูลเพิ่มเติม