วัดอารามป่าญะ โดย วิมล ปิงเมืองเหล็ก

0
1486

เรื่องเล่าอันน่าสนใจ วัดอารามป่าญะ โดย วิมล ปิงเมืองเหล็ก เผยแพร่ในพะเยาทีวี