เตรียมพบกับชุด Puss in Boots Bucket Set ประกอบด้วย พุซ อิน บู๊ทส์ บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว  ราคาเช็ทละ 390 บาท  และ Puss in Boots Bucket 1 ชิ้น (เฉพาะ Packging ไม่รวมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม)  

จำหน่ายเฉพาะ Major Mall ในช่องทาง Shopee กับ Lazada ราคา 350 บาท