ร้านนี้เข้าท่าผู้ว่ายกนิ้วให้ : อุทยานการเรียนรู้พะเยาโซน TK café ร้านกาแฟรสชาติดีที่อยู่โซนบรรยากาศของเมืองพะเยา