Tops Plaza Phayao : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Summer Kids Fashion Show

239

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Summer Kids Fashion Show ณ ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เมื่อวันวันเสาร์ 22 เมษายน 2566 และความน่ารักสดใสของน้องๆที่มาร่วมสนุก พร้อมทั้งยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียนกันอีกด้วย Tops Plaza Phayao | Muang Phayao | Facebook