กิจกรรม”ท็อปส์ พลาซ่า เติมความรัก เติมโลหิต ด้วยหัวใจ…ให้เพื่อนมนุษย์”

325

Tops Plaza Phayao : ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา ภายใต้ผู้บริหารโดย คุณเสถียร โพธิ์ศรี ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารศูนย์การค้าฯ และ คุณภวิลธิบดิ์ อุ่นต๊ะ ผู้จัดการการค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยาได้ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม”ท็อปส์ พลาซ่า เติมความรัก เติมโลหิต ด้วยหัวใจ…ให้เพื่อนมนุษย์” ในวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเชิญชวนค่ายทหารมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช และพนักงานร้านค้าภายในศูนย์ฯ ร่วมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา
บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของทุกๆท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องโลหิต Tops Plaza Phayao | Muang Phayao | Facebook