24 ธันวาคม 2565 ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา ภายใต้การบริหารงานโดยคุณเสถียร์ โพธิ์ศรี ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารศูนย์การค้า คุณภวิลธิบดิ์ อุ่นต๊ะ ผู้จัดการศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม และเข้าร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE MUEANG PHAYAO 2023 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ในนาม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนต้นแบบเก่งและดีของโรงเรียนแต่ละอำเภอของจังหวัดพะเยา

ที่มา Tops Plaza Phayao | Facebook