ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา ได้รับเกียรติจากทางสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนในการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2566
ภายใต้การบริหารงานโดยคุณเสถียร์ โพธิ์ศรี ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารศูนย์การค้าฯ คุณภวิลธิบดิ์ อุ่นต๊ะ ผู้จัดการศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในนามชมรม To Be Number One Tops Plaza Phayao กลุ่มดีเด่น ประเภทสถานประกอบการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566
ในวันนี้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ท่านกมลวรรณ บุญยืน แรงงานจังหวัดพะเยา นานแพทย์เอกชัย คำลือ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และท่านดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมทั้งทีมงาน ร่วมเป็นขวัญและกำลังใจในการประกวดในครั้งนี้